Vylad Kolín

Client: KOLÍN
Website: vyladkolin.cz

01. Představení

Vylaď Kolín je participativní rozpočet města Kolína, který obyvatelům umožňuje zapojit se do rozhodování o využití části rozpočtu města.

Cílem bylo vytvořit vizuální identitu a marketingovou kampaň, která by tuto myšlenku prezentovala a motivovala občany k aktivnímu zapojení.

Vizuální identita

Vizuální identita je klíčová pro budování silné značky a rozpoznatelnosti. Pomáhá vytvářet důvěru, sděluje hodnoty a přitahuje pozornost vašich zákazníků.

Marketingová kampaň

Marketingová kampaň je klíčovým prvkem pro dosažení vašich obchodních cílů. Pomáhá vám zvýšit povědomí o vaší značce, oslovit cílovou skupinu a generovat konverze. Správně navržená a cílená marketingová kampaň může výrazně posílit váš podnik a získat větší zájem a loajalitu zákazníků.

02. Proces

Rychlá reakce a inovativní řešení při nastartování kampaně s omezeným časem

Tento projekt byl zvláštní díky naléhavé situaci, kdy město Kolín potřebovalo vizuální koncept kampaně téměř přes noc. Byla to výzva, kterou jsem přijal s otevřenou myslí a snažil se co nejlépe využít omezený čas, který mi byl dán. I přes tyto náročné podmínky jsem byl schopen vyvinout koncept, který byl s nadšením přijat a rychle jsem ho začal rozšiřovat do dalších výstupů kampaně. Přestože byl časový rámec omezený, podařilo se mi vytvořit a natrénovat vlastní model pro Stable Diffusion AI, který jsem následně využil k vytváření jedinečných ilustrací pro kampaň.

03. Výsledek

Vytvoření inspirujícího vizuálního řešení, které podněcuje kreativní myšlení a aktivitu občanů

Výsledkem našeho rychlého a efektivního procesu je vizuální řešení, které představuje jednoduchost a dostupnost procesu participativního rozpočtování. Naše vizuální identita je zaměřená na motivaci občanů, aby se do tohoto procesu zapojili, a ukazuje, že k navrhování změn v jejich městě není třeba složitých 3D vizualizací nebo odborných architektonických plánů. Naopak, stačí tužka, papír a dobrý nápad.

Vizuální prvky kampaně, včetně nápaditých ilustrací vytvořených pomocí modelu Stable Diffusion AI, jsou navrženy tak, aby povzbudily občany k tvořivému myšlení a brainstormingu. Používáme sytou žlutou barvu z vizuální identity města Kolín, která má aktivující účinek, a začleňujeme prvky odkazující na proces brainstormingu, jako jsou například lepicí poznámkové papírky.

Cílem je vzbudit v občanech touhu zapojit se, začít ‚kreslit‘, ‚cmarat‘, vymýšlet nové nápady a aktuálně se podílet na tvorbě svého města. Naše vizuální řešení tak slouží jako most, který propojuje občany s možnostmi, jak se zapojit do tvorby a vývoje jejich města.