Národní ústav duševního zdraví

Client: Národní ústav duševního zdraví
Website: nudz.cz

01. Představení

Mým hlavním úkolem pro Národní ústav duševního zdraví bylo přepracování stávající vizuální identity, web designu a vytváření šablon pro interní a externí komunikaci. Cílem projektu bylo zefektivnit komunikační procesy a zlepšit vizuální prezentaci ústavu.

Národní ústav duševního zdraví (NUDZ) je přední českou institucí zaměřenou na výzkum a péči v oblasti duševního zdraví. Tento moderní ústav se věnuje nejen rozvoji nových diagnostických a léčebných metod, ale také poskytuje expertizy státní správě v rámci reformy psychiatrické péče. Kromě toho poskytuje NUDZ široké spektrum psychiatrické péče a zajišťuje vzdělávání v klinických oborech a neurovědách jako součást 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

02. Výzva

Vytváření soudržné a profesionální vizuální identity NUDZ

Hlavní výzvou bylo koordinovat a propojit různé aspekty vizuální komunikace tak, aby vytvářely soudržný a profesionální obraz. To zahrnovalo jak práci na novém designu webu, tak vytváření šablon pro pravidelné newslettery, plakáty, grafiky pro projekty a výroční zprávy.

03. Výsledek

Vytvoření inspirujícího vizuálního řešení, které podněcuje kreativní myšlení a aktivitu občanů

Výsledkem je moderní a svěží vizuální identita Národního ústavu duševního zdraví, která je plně implementována v interní a externí komunikaci. Součástí finálního designu jsou také pravidelné newslettery, plakáty a grafiky pro projekty, které přinášejí aktuální informace týmu a prezentují ústav veřejnosti.