Nami-tech

Website: nami-tech.com

01. Představení

Rád bych vám představil projekt, na kterém jsem spolupracoval s firmou Namitech. Společně jsme se ponořili do světa vizuální identity a webového designu, abychom představili jejich jedinečnou práci v oblasti výzkumu elektromagnetismu a inovativních energetických aplikací.

Namitech sní o čisté energii dostupné pro všechny. Jejich tým se zaměřuje na objevování neobjevených vlastností elektromagnetických polí a poskytování čistší a dostupnější elektrické energie. Jejich práce je revoluční a my jsme chtěli vytvořit vizuální identitu a webové stránky, které to všechno dokonale vystihují.

Vizuální identita

Vizuální identita je klíčová pro budování silné značky a rozpoznatelnosti. Pomáhá vytvářet důvěru, sděluje hodnoty a přitahuje pozornost vašich zákazníků.

Webové stránky

Webové stránky jsou důležitým nástrojem pro vaši online přítomnost a komunikaci se zákazníky. Poskytují vám platformu pro prezentaci, interakci a budování důvěry.

02. Vizuální identita

Spolupráce začala tvorbou komplexní vizuální identity, která zahrnovala logo, barvy a styl ilustrací. Naše cíle byly jasné – vytvořit moderní a profesionální prezentaci, která osloví cílovou skupinu Namitech.

Naše první výzva byla vytvořit logo, které přesně vyjadřuje identitu Namitech. Chtěli jsme, aby bylo unikátní, sofistikované a snadno zapamatovatelné. Po důkladném průzkumu a diskuzích jsme vytvořili logo, které přesně odráží jejich odhodlání a inovativní přístup k výzkumu elektromagnetismu.

Dalším krokem bylo navrhnout paletu barev, která bude reprezentovat energii, inovaci a čistotu, což jsou klíčové hodnoty Namitech. Spolu jsme vybrali kombinaci sytých odstínů modré, které symbolizují technologii a důvěryhodnost, doplněné o odstíny zelené, které evokují přírodu a udržitelnost. Tato barevná paleta vytváří silný vizuální dojem a pomáhá posílit identitu značky.

Nezapomněli jsme ani na význam ilustrací. Pro Namitech jsme vytvořili unikátní ilustrační styl, který pomáhá vizualizovat jejich složité koncepty a výzkum. Použili jsme moderní techniky, včetně umělé inteligence, abychom vytvořili ilustrace, které jsou nejen esteticky přitažlivé, ale také přesně předávají zprávu a hodnoty Namitech.

03. Webové stránky

Abychom zhmotnili všechny tyto prvky do konkrétní podoby, navrhli jsme také webové stránky, které jsou intuitivní, informativní a atraktivní. Naším cílem bylo poskytnout návštěvníkům jasný a přehledný pohled na práci Namitech, a zároveň je vést k hlubšímu porozumění výzkumu elektromagnetismu a inovativním energetickým aplikacím.

Navštívit web

Spolupracovat s Filipem je radost. Vytvářeli jsme s jeho pomocí několik vizuálních identit, webové stránky a firemní a propagační materiály. U Filipa oceňuji hlavně snahu plně pochopit zadání a potřeby, i když nejsou vždy přesně vysloveny, baví mne jeho originální a samostatný přístup a vím, že se na něj mohu spolehnout. Všechny výstupy jsou velmi profesionální, ale zároveň lidské. Například nové logo a nová identita společnosti NAMI-Tech jsou krásně čisté a rozpohybované logo námi pořádané konference SEM2023 je vyloženě hypnotické :). Děkuji a uvědomuji si, jak důležité je ``míti Filipa``.

Marek Foltman Vision Executive – Namitech