Festival „Na hlavu“ – festival o duševním zdraví a mysli

Client: Národní ústav duševního zdraví
Website: nudz.cz

01. Přehled

Cílem projektu bylo vytvořit soudržný a atraktivní vizuální styl, který by přitahoval široké spektrum publika a zároveň věrně reprezentoval zaměření festivalu.

Festival Na hlavu“ je festival o duševním zdraví a lidské mysli, který pořádá Národní ústav duševního zdraví (NUDZ). Tento jedinečný festival poskytuje prostředí, kde se lidé mohou setkat a sdílet své zkušenosti, zatímco se učí více o výzvách a možnostech spojených s duševním zdravím. Festival „Na hlavu“ se zabývá řadou témat spojených s duševním zdravím, výzkumem mysli a mozku, a také s tím, jak tyto aspekty ovlivňují naši každodenní život. Festival se také snaží bojovat proti stigmatizaci duševních nemocí a pomáhá zlepšovat kvalitu života lidí s duševními nemocemi.

Vizuální identita

Vizuální identita je klíčová pro budování silné značky a rozpoznatelnosti. Pomáhá vytvářet důvěru, sděluje hodnoty a přitahuje pozornost vašich zákazníků.

Webové stránky

Webové stránky jsou důležitým nástrojem pro vaši online přítomnost a komunikaci se zákazníky. Poskytují vám platformu pro prezentaci, interakci a budování důvěry.

Ilustrace

Ilustrace jsou mocným nástrojem pro vizuální komunikaci. Přinášejí originalitu, kreativitu a jedinečnost do vašich projektů. Ilustrace dokážou vytvořit silné emoční propojení s vaším publikem a pomáhají vystavit vaši značku a příběh do popředí.

02. Výzva

Jak citlivě komunikovat téma duševního zdraví a vztahů

Vytváření vizuální identity pro festival o duševním zdraví a mysli představovalo specifickou výzvu. Bylo důležité najít vyvážený přístup, který by zaujal široké spektrum publika a zároveň citlivě a autenticky komunikoval témata spojená s duševním zdravím. Zároveň jsem chtěl začlenit prvky umělé inteligence do designového procesu,

03. Proces

Integrace umělé inteligence do kreativního procesu

Designový proces byl zahájen brainstormingem a přípravnými návrhy, kde jsem zkoumal různé možnosti stylů a motivů. Po vybrání hlavního konceptu jsem se ponořil do světa umělé inteligence a natrénoval vlastní model pro Stable Diffusion. Ten mi pak pomohl vytvořit jedinečnou sadu ilustrací pro festival. Po dokončení designu ilustrací jsem pracoval na vytvoření dalších vizuálních materiálů, jako jsou bannery, plakáty, programy a příspěvky na sociální sítě. V neposlední řadě jsem se zaměřil také na návrh merchandisingových předmětů, jako jsou trička a hrníčky.

03. Výsledek

Úspěchem je dosažení unikátního vizuálního stylu, který odráží duch festivalu a přitahuje pozornost širokého publika. Tento projekt také demonstruje potenciál využití AI v umění a designu, otevírá nové možnosti pro kreativitu a inovaci.

S Filipem jsem spolupracovala na filmovém festivalu NA HLAVU. Díky jeho návrhu získal festival krásnou a unikátní tvář. Kromě toho, že se postaral o komplexní design, zajistil i funkčnost webových stránek. Já si pak po celou dobu příprav a konání festivalu užívala pochvaly širokého okolí, pomalu jsem je nestíhala předávat dál. 🙂 Filip mě neustále překvapuje tím, jak kreativně dokáže přemýšlet a kolik různých stylů umí vytvořit. A pak také rychlostí a flexibilitou jeho práce.

Pavla Chlebounová – organizační hlava festivalu