CIF – Design obalů pro tablety do myčky

Client: Unilever, Digičáry

01. Přehled

Projekt pro značku CIF zahrnoval návrh kolekce obalů pro tablety do myčky. Cílem bylo vytvořit design etiket, který by byl atraktivní pro zákazníky, zároveň by odpovídal brandingu společnosti a zajistil snadnou identifikaci produktu.

Obalový design

Obalový design hraje klíčovou roli při zaujímání pozornosti zákazníků a přesvědčování je k nákupu. Je to první věc, kterou si zákazníci všimnou, a může vytvořit nezapomenutelný dojem. Kvalitní a atraktivní obalový design pomáhá vašemu produktu vyniknout mezi konkurencí a přitáhnout zákazníky.

02. Výzva

Hlavní výzvou bylo vytvoření designu, který by byl konzistentní s celkovým vizuálním jazykem značky CIF, ale zároveň by vynikal v regálech obchodů a upoutal pozornost zákazníků. Další výzvou bylo připravit design etiket pro tisk a vytvořit mezinárodní variantu JIF, která by respektovala specifika různých trhů.

03. Proces

Proces začal návrhem konceptuálních designů etiket, které byly následně revidovány a vylepšeny. Po schválení finálního designu byly etikety připraveny pro tisk. Součástí procesu bylo také vytvoření mezinárodní verze etiket JIF, což vyžadovalo úpravy designu tak, aby vyhovoval různým jazykovým a kulturním požadavkům.

04. Výsledek

Konečným produktem byla kolekce atraktivních a snadno identifikovatelných obalů pro tablety do myčky CIF. Designy byly úspěšně přijaty a vytištěny na produkty, které se nyní nacházejí v obchodech po celém světě. Tento projekt byl skvělou příležitostí k prohloubení mých dovedností v oblasti produktového designu a přípravy pro tisk.

05. Rozšířené služby

Kromě designu obalů jsem pro CIF vytvořil také klíčové vizuály pro jejich marketingové kampaně. Toto zahrnovalo jak online, tak offline prvky. Pro online kampaň jsem vytvořil řadu grafických vizualů, které byly použity na sociálních sítích a na webových stránkách značky. Tyto vizuály byly navrženy tak, aby vynikly v digitálním prostoru a zvýšily povědomí o produktech CIF. Kromě toho jsem také připravil řadu offline materiálů, včetně brožur a plakátů, které byly využity v rámci kampaně v tradičních médii. Tímto způsobem jsem poskytl CIF komplexní řešení, které pokrývalo široké spektrum marketingových kanálů.